MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

La Missió de Ranura és aportar a la societat una mirada més amorosa, respectuosa i justa cap a les infàncies i les adolescències, per construir un món amb un futur on totes les persones puguem ser lliures i valorades independentment de la nostra edat i la diversitat de les nostres realitats.

VISIÓ

La Visió de l’entitat és ser referents en l’acompanyament humanista a les infàncies, adolescències i famílies de la província de Girona i promoure l’expansió d’aquesta mirada per arribar allà on més es necessita.

VALORS

Ranura s’organitza i funciona segons una lògica democràtica, equitativa, feminista, solidària i respectuosa tant amb les persones com amb el medi ambient, buscant el bé comú i potenciant formes d’organització empresarial amb una lògica diferent al capitalisme.
Proximitat
Creiem que el nostre treball i incidència en la societat només serà possible treballant al costat de les persones, fent que la professionalitat no desdibuixi la humanitat.
Respecte
Des del valorar a qui estem atenent, basem la nostra intervenció. Cada una té els seus propis recursos només cal acompanyar perquè floreixin. Creiem profundament que tota persona mereix una mirada amorosa.
Transparència
Tenim clar què és el que podem aportar a la societat amb la nostra tasca. Assumim el que s’escapa de nosaltres i ens centrem en el que sí que podem fer.
Participació
Valorem que totes les persones podem ser generadores del canvi que volem, per això potenciem que totes les veus estiguin presents a la nostra feina.