El Servei d’Atenció a l’Adolescència es desenvolupa en els municipis per tal d’oferir a adolescents i joves un acompanyament individual i personalitzat, per tal que puguin rebre un suport en el seu procés vital. Principalment se centra en la teràpia individual d’orientació humanista, centrant-se en l’autoconeixement, l’adquisició d’habilitats i l’afrontament de la seva situació individual,…

El servei d’intervenció en els menjadors escolars té per a objectiu acompanyar a l’equip de monitores i coordinadores que treballen als menjadors per tal que puguin incorporar una mirada humanista cap als infants i cap a la seva tasca educativa. Es tracta d’un procés de formació i acompanyament que vol aconseguir que s’incorpori una línia…

Aquest projecte neix el 2019, davant d’una clara demanda d’intervencions amb un impacte més profund en relació a la gestió de les violències dins dels centres educatius. Des de Ranura, després d’uns anys de realitzar tallers a escoles i a instituts ens adonem que cal un altre model d’intervenció per tal d’aconseguir un impacte major…

El projecte Acompanyant en la resiliència neix l’any 2017 amb l’objectiu d’aglutinar diversos serveis que des de Ranura s’estaven oferint, enfocant-los als i les adolescents tutelats en centres d’acollida i/o residencials.  Aquest projecte presenta tres grans àrees: Teràpia individual a menors tutelats: acompanyament de procés des de la mirada humanista i la prespectiva del trauma….

El projecte ZONA VIP (Vine i Parlem) neix l’any 2017 amb l’objectiu d’aglutinar les diferents àrees de treball de Ranura podent arribar a tants joves i famílies com es pugui. Està pensat per a ajuntaments i àrees de joventut i benestar social de les administracions públiques que vulguin invertir en el benestar emocional dels joves…

L’objectiu de Ranura és acompanyar l’adolescència, i de vegades això significa acompanyar als i les professionals que estan, en el seu dia a dia, fent de tutors i educadors dels i les adolescents. Què oferim? Formació teòrica sobre l’adolescència i les necessitats específiques d’aquesta etapa vital. Formació per a docents en eines i tècniques d’acompanyament…

Per a aquells recursos educatius i residencials que en tinguin necessitat, proposem l’opció d’un procés d’exploració personal a través d’un grup i dinàmiques específiques per treballar aspectes que poden ajudar a l’auto coneixement i a gestionar aquest moment vital que es caracteritza per viure crisis i canvis que sovint porten a un patiment i angoixa….