El projecte

RANURA és un projecte que neix de la necessitat d’oferir un acompanyament a l’adolescent i a la seva família. Des del nostre punt de vista existeix una mancança d’atenció a certes necessitats d’aquesta etapa vital.

La nostra visió parteix de l’acceptació de l’adolescència com una altra etapa de la vida, com una etapa d’aprenentatge igual que la resta.

De la nostra experiència personal neix aquesta voluntat, ja que vam viure una adolescència intensa i quan en parlàvem ens venien ganes de poder acompanyar a altres adolescents perquè poguessin viure millor aquesta etapa, ja que nosaltres no havíem tingut aquesta oportunitat quan érem joves.

El nostre projecte neix el 2015 i va creixent i transformant-se amb els anys. Oferim serveis d’acompanyament individual, familiar i grupal. Així mateix, supervisió i formació per equips educatius, i tallers psicoeducatius per joves vinculats a recursos educatius.

L’any 2017 han nascut dos grans projectes que aglutinen la nostra tasca, dirigits a administracions públiques i a recursos de protecció d’adolescents:

ZONA VIP: dirigit a ajuntament i Consells Comarcals, per tal d’oferir als joves espais per a treballar, ser acompanyats i assessorats, així com les seves famílies.

ACOMPANYANT EN LA RESILIÈNCIA: dirigits al sistema de protecció (CRAEs, CREIs, Centres d’Acollida), oferint formació i supervisió especialitzada a equips i atenció als joves tutelats.

Anuncis