El projecte

RANURA és un projecte que va néixer l’any 2015 de la necessitat d’oferir un acompanyament als adolescents i les seves famílies, ja qui es va detectar una mancança d’atenció a necessitats emocionals en aquesta etapa vital.

La nostra visió partia de l’acceptació de l’adolescència com una altra etapa de la vida, com una etapa d’aprenentatge igual que la resta.

De la nostra experiència personal va níexer aquesta voluntat, ja que vam viure una adolescència intensa i quan en parlàvem volíem acompanyar a altres adolescents perquè poguessin viure millor aquesta etapa, ja que nosaltres no havíem tingut aquesta oportunitat quan érem joves.

El projecte que va néixer el 2015 s’ha vist transformat i ha crescut durant aquests anys. Actualment oferim serveis d’acompanyament individual, familiar i grupal. Així mateix, supervisió i formació per equips educatius, i tallers psicoeducatius per joves vinculats a recursos educatius.

L’any 2017 ens vam consolidar com a associació sense ànim de lucre i vam crear dos grans projectes que aglutinen la nostra tasca, dirigits a administracions públiques i a recursos de protecció d’adolescents:

ZONA VIP: dirigit a ajuntament i Consells Comarcals, per tal d’oferir als joves espais per a treballar, ser acompanyats i assessorats, així com les seves famílies.

ACOMPANYANT EN LA RESILIÈNCIA: dirigits al sistema de protecció (CRAEs, CREIs, Centres d’Acollida), oferint formació i supervisió especialitzada a equips i atenció als joves tutelats.

L’any 2019 l’equip s’amplia i així mateix abarquem més franges d’edat: des de la petita infància a l’adolescència. L’associació inicia el seu camí de transformació en cooperativa de treball sense ànim de lucre.